Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie:

  • sportu i kultury fizycznej,
  • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Pełna treść ogłoszenia