Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert zgłoszonych na konkurs dotyczący realizacji zadań gminy z zakresu:

Zadanie 2: Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych.