b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230908_fasd_fasd.jpg

Obchody Światowego Dnia Świadomości FASD (Spektrum  Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) rozpoczynają się cyklicznie 9 września o godz. 9.09. Powtarzające się dziewiątki w dacie i godzinie symbolizują 9 miesięcy ciąży bez alkoholu.

FASD jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują: uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa, wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów). Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią, zdolnością do rozwiązywania problemów, koordynacją ruchową, zaburzeniami mowy, relacjami z ludźmi i przestrzeganiem norm społecznych.

Deficyty związane z FASD mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

Najcięższą formę uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układy nerwowego wstępują również prenatalne i postnatalne zaburzenia wzrostu; dysmorfie twarzy.

Badania populacyjne szacujące rozpowszechnienie FASD przeprowadzone wśród polskich dzieci w wieku od 7 do 9 lat wskazują na występowanie FASD nie mniej niż w 20 przypadkach na 1000 dzieci.

Zapraszamy Państwa do czynnego włączenia się w rozpowszechnianie informacji o tym, że żadna ilość alkoholu w ciąży nie jest bezpieczna dla dziecka!

Więcej: Alkohol-Kobiety-FASD

Bezpłatną pomoc mieszkańcom województwa łódzkiego w zakresie diagnozy dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum FASD oferuje dzieciom Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi.