W związku ze zbliżającą się kampanią 2018 przyjmowania wniosków obszarowych, a wcześniej od dnia 14 lutego 2018 r. przyjmowania oświadczeń rolników i mając na uwadze, iż w roku bieżącym istnieje obowiązek złożenia wniosku na formularzu geoprzestrzennym z wykorzystaniem aplikacji wWniosekPlus, istnieje konieczność założenia kont internetowych (login i hasło) dla każdego rolnika indywidualnie.

Konta internetowe można zakładać w każdej chwili, więc prosimy nie zwlekać!

Należy mieć ze sobą:

  1. Numer identyfikacyjny gospodarstwa.
  2. Kwotę najwyższego przelewu z ARiMR zrealizowanego w 2017 roku (w przypadku nie otrzymanej płatności w 2017 r. wpisujemy 0).
  3. 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego (nr rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów).
  4. Jeśli jest, to adres e'mail.

Dlatego właśnie zapraszamy do:

  • Powiatowego Biura Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, ul. 1 Maja 9, 97-400 Bełchatów,
  • naszych punktów kontaktowych w Urzędach Gmin (według dyżuru doradcy),
  • siedziby PZDR Bełchatów, ul. Okrzei 49, 97-400 Bełchatów.