Numer porządkowy na posesji

Dobrze widoczna i oświetlona- taka powinna być tabliczka z numerem porządkowym. I nie chodzi tu tylko o względy użytkowe, wynikające na przykład z dostarczenie paczki przez kuriera, ale przede wszystkim o aspekty bezpieczeństwa. Prawidłowe oznakowanie posesji ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań służb odpowiedzialnych za nasze mienie, zdrowie i życie: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel nieruchomości na zamieszczenie tabliczki z numerem domu ma 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przypisaniu numeru porządkowego. Brak tabliczki z numerem posesji to wykroczenie, które może kosztować właściciela 250 zł! Stanowi o tym art. 64 Kodeksu wykroczeń. W związku z tym, że na terenie gminy Drużbice wykryto w tej kwestii szereg nieprawidłowości Dzielnicowy Posterunku Policji w Drużbicach kieruje do mieszkańców poniższe pismo.

Pismo Dzielnicowego Posterunku Policji w Drużbicach