Odnawialne źródła energii

Dobra wiadomość dla mieszkańców naszej Gminy. Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego Gmina Drużbice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbie”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 101 indywidualnych gospodarstwach domowych, instalacji solarnych w 13 prywatnych budynkach mieszkalnych oraz kotłów na biomasę w 5 budynkach mieszkalnych.

Wartość projektu to 2.796.808,20 zł. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 2.112.390,25 zł.

Wykonanie w ramach projektu instalacje OZE (odnawialne źródła energii) wpłyną na racjonalizację zużycia energii oraz promocję rozwiązań zmniejszających jej zużycie, a przede wszystkim przyczynią się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych w naszej gminie.

Obecnie Gmina jest na etapie przygotowywania dokumentów celem podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą.