Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełniania przestępstwa w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Zapytanie ofertowe 3 - agregaty prądotwórcze