Informacja o wyborze ofert na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Drużbice współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"