Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.07.2018 r.)
Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy