Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 24 maja 2022 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja nt. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXIX/273/2021 Rady Gminy Drużbice z dnia 16 września 2021 roku dot. utworzenia Gminnego Żłobka w Drużbicach oraz nadania statutu.
  3. Rozpatrzenia skargi z dnia 10 maja 2022 roku na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Dodatkowo Proszę o zapewnienie pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w celu odbycia posiedzenia przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, oraz obecność osób w celu złożenia wyjaśnień w przedmiocie rozpatrzenia skargi.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jacek Walczyk