Fundusze Europejskie

Gmina Drużbice realizuje grant finansowany z Funduszy Europejskich

„Cyfrowa Gmina”

Wartość projektu: 156 600,00 zł  

Dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowalnych

Finansowanie projektu:

Projekt finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Cel projektu:

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Opis projektu:

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do szerokopasmowego Internetu dla Urzędu Gminy w Drużbicach:

  • Notebook – 5 szt.
  • Komputer stacjonarny – 11 szt.
  • Monitor – 11 szt.
  • Zasilacz awaryjny stanowiska roboczego – 26 szt.
  • Zasilacz awaryjny infrastruktury serwerowej – 2 szt.
  • Pakiet biurowy MS Office – 31 szt.
  • Serwer RDP – 1 szt.
  • Urządzenie wielofunkcyjne z możliwością skanowania – 1 szt.

Ponadto wykonana zostanie przebudowa sieci komputerowej w celu umożliwienia zastosowania łącza światłowodowego.

Termin realizacji: do dnia  30 września 2023 r.

CG