logo organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2017
WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Pełna treść zarządzenia
logo organizacje pozarządowe

Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby ,szachy ,tenis stołowy ,piłka nożna ,strzelectwo, biegi przełajowe oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych,
  • prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych,
  • rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację i współorganizację imprez kulturalnych, okolicznościowych podtrzymujących tożsamość lokalną z udziałem mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości muzycznej ,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017