ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2017
WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Pełna treść zarządzenia