ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018
WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Pełna treść zarządzenia