Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w  roku 2018 r.

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Drużbice otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 roku, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.). Zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji do dnia 24.01.2018r. do sekretariatu Urzędu Gminy Drużbice, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularz można również przesłać pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tradycyjną Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice.

Udział w pracach Komisji Konkursowych jest społeczny i nieodpłatny.

Formularz zgłoszeniowy kandydata do udziału w pracach Komisji Konkursowej