Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert zgłoszonych na konkurs dotyczący realizacji zadań gminy z zakresu:

Zadanie 1: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby, szachy, tenis stołowy, piłka nożna, strzelectwo, biegi przełajowe oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych.

Zadanie 2: Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych.

Pełna treść informacji

Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert zgłoszonych na konkurs dotyczący realizacji zadań gminy z zakresu:

Rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację i współorganizację imprez kulturalnych, okolicznościowych podtrzymujących tożsamości lokalną z udziałem mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości muzycznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pełna treść informacji