Zarzadzenie 0050.210.2019 trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rasy

Zacznij_od_nowa

Dofinansowanie na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zawiadomienie - taksacja terenów lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa.

Spotkanie

Wójt Gminy Drużbice uprzejmie informuje, że w dniach 14-16.10.2019r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Drużbice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Remont obiektu mostowego

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w  Poddębicach informuje, że od dnia 23.08.2019r. od godziny 09:00 na obiekcie mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 485 w km 23+547 w m. Drużbice obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu w związku z planowanym remontem w/w obiektu.

Wybory uzupełniające na Sołtysa Sołectwa Suchcice

Mieszkańcy Sołectwa Suchcice

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.173.2019 Wójta Gminy Drużbice z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Suchcice zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2019 roku o godz. 18.00 (I termin), o godz. 18.30 (II termin) w Sali OSP w Suchcicach odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Suchcice.

Wykaz polowań zbiorowych organizowanych w Kole Łowieckim "Darz Bór" w Piotrkowie Trybunalskim w sezonie łowieckim 2019/2020.

Wykaz polowań zbiorowych
Ostrzeżenie Państwowego Instytutu Geologicznego

W związku z ostrzeżeniem Państwowego Instytutu Geologicznego Wójt Gminy Drużbice apeluje do mieszkańców i właścicieli działek rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy, o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w czasie upałów.

Pełna treść ogłoszenia