Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach
wspólnie z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi
realizujemy projekt pn. „KROK DO SAMODZIELNOŚCI”

Projekt przeznaczony jest dla osób, które chciałyby zwiększyć swoją samodzielność, poprawić relacje z otoczeniem oraz lepiej radzić sobie z problemami życia codziennego.

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Drużbice-Kolonia.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew.20.

Informacja

o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Suchcice, z dnia 14.11.2016 r.

Pełna treść informacji

logo PIORIN

Wójt Gminy Drużbice przekazuje informację Państwowego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkiego Inspektora w Łodzi Oddział w Bełchatowie dotyczącą stosowania sprzętu do aplikacji pestycydów oraz o obowiązku stosowania przez rolników zasad integrowanej ochrony roślin.

Załącznik: pismo PIORIN o/Bełchatów
b_230_0_16777215_00_images_banners_inspecja_weterynaryjna240x135.jpg

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie, informuje, iż w związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2016r. poz. 1770), od dnia 4 listopada 2016 r., wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym do rzeźni) muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Bełchatowie
Henryk Wojciechowski

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice!

W związku z informacją przesłaną przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, z dnia 14 lipca 2016 roku, dotyczącą państwowego monitoringu lasów, prosimy o umożliwienie pracownikom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na tereny leśne celem dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub osoby upoważnione przez Instytut w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016 – 2020.

W załączeniu informacja Wojewody Łódzkiego dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Informacja dla właścicieli niestanowiących własności Skarbu Państwa

Wójt Gminy Drużbice
/-/ Bożena Zielińska