Na terenie m. Parzniewice (gm. Wola Krzysztoporska) nastąpiło przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego stężenia ozonu (wynoszącego 180μg/m3– wartość 1-godzinna). Najwyższe wartości stężenie ozonu osiągnie w godzinach 15.00-19.00 w dn. 05.07.2018 r.

Pełna treść komunikatu