Gmina Drużbice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Bankową obsługę budżetu Gminy Drużbice oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.”.


Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2-5 – Formularz oferty
Zapytanie do formularza oferty