Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wysoka 21”.


Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej