grabia

Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi" informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2021 r. zostały ogłoszone nabory wniosków na:

1.      PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:  1.400.000,00 zł/350.000,00 euro* (zaplanowano dofinansowania po 100.000,00 zł)

SZCZEGÓLY W LINKU: http://www.dolinagrabi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1229:ogloszenie-o-naborze-nr-3-2021&catid=18&Itemid=263

2.      ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -  Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 487.992,42 zł/121.998,10 euro* (zaplanowano dofinansowania w kwocie z przedziału 50.000,00 zł – 300.000,00 zł)

SZCZEGÓŁY W LINKU: http://www.dolinagrabi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1228:ogloszenie-o-naborze-nr-2-2021&catid=18&Itemid=262

3.      ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ „25” - Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 100.000,00 zł/25.000,00 euro* (zaplanowano 4 dofinansowania po 25.000,00 zł)

SZCZEGÓŁY W LINKU: http://www.dolinagrabi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1226:ogloszenie-o-naborze-nr-1-2021&catid=18&Itemid=260

*(limit środków w walucie EUR liczony po kursie stałym 4,00 PLN/EUR. Limit naboru ustalony w walucie EUR, zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Łączna dostępna pula środków na nabory to: 1 987 992,42 zł/496 998,10 EURO

Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobą upoważnioną (pełnomocnictwo/upoważnienie NOTARIALNE), w terminie i godzinach wskazanych w ogłoszeniu o naborze w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD, pendrive).

W przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów - ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej - uzyskuje wyższe miejsce na liście.

Termin składania wniosków:
od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 25 maja 2021 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
LGD „Dolina rzeki Grabi”
ul. Słowackiego 14 lok.8

98-100 Łask