Decydując się na zamknięcie firmy powinieneś pamiętać, że na przedsiębiorcy ciążą obowiązki formalne związane m.in. z poinformowaniem o tym fakcie wszystkich organów administracji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie możesz także zapominać, że w trakcie funkcjonowania firmy zawierasz wiele, czasem długoterminowych umów np. z kontrahentami czy pracownikami. Dodatkowo mogą Cię wiązać porozumienia dotyczące dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz firmy. Umowy z kontrahentami zazwyczaj zawierają odpowiednie regulacje dotyczące okresu ich wypowiedzenia. Z kolei okres wypowiedzenia umowy pracownikowi jest uzależniony od stażu jego pracy u danego pracodawcy. Przedsiębiorca powinien na tyle wcześnie złożyć odpowiednie wypowiedzenia, aby w dniu likwidacji działalności umowy już nie obowiązywały.

Proces informowania administracji odbywa się częściowo automatycznie, dzięki zasadzie jednego okienka (instytucje publiczne wymieniają się informacjami bez Twojego pośrednictwa), są jednak i takie formalności, których musisz dopełnić samodzielnie.

W zależności od tego, z jakich powodów kończysz działalność, Twoje obowiązki mogą się nieco różnić.

Przygotowaliśmy dla Ciebie informacje pogrupowane według sposobu, w jaki kończysz działalność:

W przypadku zakończenia działalności ważna jest także forma, w jakiej była prowadzona. W zależności od tego, poszczególne kroki formalne mogą się różnić. Tutaj dowiedz się jak wyrejestrować firmę w zależności od formy działalności.

Zakończenie prowadzenia działalności wymaga dokonania szeregu czynności w Twoim urzędzie skarbowym oraz w ZUS. Te znajdziesz w odpowiednich działach naszego Portalu nazwanych „Zakończenie działalności":

Ważnymi czynnościami związanymi z zakończeniem działalności są m.in.: zgłoszenie Naczelnikowi US zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT oraz odpowiednich deklaracji do US, obowiązek zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury (w celu zamknięcia księgi przychodów i rozchodów), obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego, czy przeprowadzenie inwentaryzacji.

Musisz również pamiętać, że również po zakończeniu działalności przez pewien okres podlegasz kontroli (np. podatkowej i ZUS). To powoduje, że masz obowiązek przechowywać dokumentację podatkową i ubezpieczeniową. Jeżeli w Twojej działalności byli zatrudnieni pracownicy, masz dodatkowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów.

Jeżeli nie wiesz, jakie dokumenty, jak długo i w jaki sposób musisz przechowywać po zakończeniu działalności, pomożemy Ci. Zapoznaj się z publikacją Przechowywanie dokumentów rozwiązanej spółki.

O czym zawsze warto pamiętać

Są czynności, które nie dotyczą bezpośrednio prowadzenia działalności, a które warto wykonać, aby zamknąć ją bezproblemowo.

Kończąc działalność zweryfikuj następujące sprawy:

  • Czy masz wyrejestrowane odbiorniki RTV

Jeżeli tego nie zrobisz, cały czas będzie naliczana opłata.

Dowiedz się, jak wyrejestrować firmowe odbiorniki. Zapoznaj się z publikacją Wyrejestrowanie odbiornika radiowo-telewizyjnego w związku z likwidacją działalności gospodarczej.

  • Czy załatwiłeś sprawy związane z posiadanymi przez Ciebie koncesjami, licencjami, zezwoleniami i czy Twoja działalność powinna zostać wykreślona z rejestrów działalności regulowanej i innych rejestrów.

Dowiedz się więcej na ten temat Zapoznaj się z artykułem Co zrobić z koncesjami, zezwoleniami i licencjami w przypadku zakończenia działalności?

Pamieaj także, aby rozliczyć się z ewentualnych umów z leasingodawcami. Więcej na temat znadziesz tutaj.

źródło: www.biznes.gov.pl