Z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej wiąże się wiele obowiązków wobec organów państwa i samorządu. Ze względu na specyfikę do odrębnych zakładek wyłączyliśmy rozliczenia z urzędem skarbowymZakładem Ubezpieczeń Społecznych. W tej zakładce zebraliśmy dla Ciebie pozostałe zagadnienia, z którymi możesz spotkać się prowadząc własną działalność.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Musisz pamiętać, że oprócz płacenia podatków i składek, czasem musisz dopełnić również innych obowiązków. Przykładowe – najczęściej spotykane sytuacje opisaliśmy dla Ciebie w dziale Prawa i obowiązki.

Relacje z konsumentem

Jeżeli zamierzasz sprzedawać swoje towary albo usługi konsumentom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności), masz dodatkowe obowiązki informacyjne, oraz musisz uwzględnić postanowienia dotyczące praw konsumentów. Jeżeli będziesz sprzedawać towary przez Internet lub poza siedzibą przedsiębiorstwa, musisz pamiętać o szczególnych regulacjach w tym zakresie. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej – zapoznaj się z informacjami w dziale Relacje z konsumentem.

Zatrudnianie pracowników

Jeżeli prowadzisz działalność w nieco większym zakresie, musisz zatrudnić pracowników. Masz względem nich szereg praw i obowiązków – zabraliśmy podstawowe z nich w dziele Zatrudnianie pracowników.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zagraniczym, w dziale tym uzyskasz informacje na temat delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Polski.

Korzystanie z pełnomocnika

Czasem do prowadzenia działalności jest potrzebna fachowa pomoc. Możliwe, że chcesz również skorzystać z pomocy członka rodziny przy wykonaniu jakiejś czynności urzędowej. Warto wtedy posłużyć się pełnomocnikiem. O tym, jak go ustanowić, jakie ma prawa i obowiązki, oraz ile może kosztować jego działanie dowiesz się z działu Pełnomocnik.

Kontrole w firmie

W celu weryfikacji, czy przestrzegasz wszystkich obowiązujących Cię przepisów, podlegasz kontroli różnych instytucji. Przepisy regulujące działalność gospodarczą precyzyjnie określają, jakie są obowiązki organów prowadzących kontrolę, oraz jakie masz względem nich prawa. Chcesz wiedzieć więcej – zapoznaj się z artykułem dotyczącym kontroli.

Kontakty z administracją

Jeżeli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem jakiegoś organu w Twojej sprawie, albo organ nie odpowiada na Twoje wnioski – masz prawo wnieść odwołanie, albo złożyć skargę na bezczynność. O tym, jak wygląda postępowanie odwoławcze na poszczególnych etapach, oraz jak sporządzić skargę na bezczynność dowiesz się z działu Spory z organami administracji.

Zawieszenie i wznowienie działalności

Jeżeli z jakiegoś powodu rozważasz zawieszenie albo zakończenie działalności – zapoznaj się z informacjami w dziale Zawieszenie i wznowienie działalności. Dowiesz się z niego jak przeprowadzić ten proces, ale również czy warto zamykać działalność, czy może opłaca Ci się ją zawiesić i poczekać na rozwój wydarzeń. Powinieneś wiedzieć, że wchodząca za kilka miesięcy w życie, znowelizowana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzi m.in. mechanizm automatycznego wykreślania przedsiębiorców z CEIDG w przypadku m.in niezłożenia wniosku o wznowienie. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Handel zagraniczny

Być może planujesz nawiązanie kontaktu z zagranicznym partnerem. Więcej informacji na temat prowadzenia handlu zagranicznego znajdziesz tutaj.

Marketing i promocja

Dobra strategia marketingowa, która obejmuje m.in. strategię cenową, zarządzanie marką Twojej firmy, właściwą promocję, będzie podstawą rynkowego sukcesu Twojej firmy. W dziale Marketing i promocja znajdziesz wiele przydatnych informacji na ten temat.

Obsługa płatności bezgotówkowych

Klienci chcą szybko i wygodnie płacić za towary i usługi. Możliwość płacenia kartą albo dokonywania e-płatności to udogodnienie, dzięki któremu możesz zyskać wielu nowych klientów. Dowiedz się więcej na temat obsługi płatności bezgotówkowych.

Bezpieczny biznes

Prowadzenie firmy wiąże się z ryzykiem i odpowiedzialnością. Powinieneś dbać, aby prowadzenie biznesu było bezpieczne dla Ciebie, Twoich pracowników i partnerów binzesowych. W dziale Bezpieczny biznes dowiesz się więcej na temat zasad bezpiecznego prowadzenia firmy.

źródło: www.biznes.gov.pl