OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 09-08-2018 r. pod numerem 585580-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Zakup energii elektrycznej

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 28-06-2018 r. pod numerem 580587-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2.410.000,00 zł

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22-06-2018 r. pod numerem 577496-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14-06-2018 r. pod numerem 573091-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa drogi w miejscowości Pole Sucheckie, Gm. Drużbice - Etap II

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 5.06.2018 r. pod numerem 567927-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach