OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22.02.2018 r. pod numerem 519962-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa drogi w miejscowości Podstoła-Zabiełłów, Gm. Drużbice - Etap II

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 11.10.2017 r. pod numerem 599972-N-2017

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1 250 000,00 zł

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 16.08.2017 r. pod numerem 572209-N-2017

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w miejscowości Kazimierzów

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 11.08.2017 r. pod numerem 567338-N-2017

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa drogi w miejscowości Zwierzyniec, Gm. Drużbice - Etap II

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 24.07.2017 r. pod numerem 555643-N-2017

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w miejscowości Kazimierzów