gallery1

Jak co roku 14 października świętujemy Dzień Edukacji Narodowej, który jest okazją do podziękowania nauczycielom, pedagogom oraz pracownikom oświaty za kształcenie i wychowanie młodzieży.

W naszych gminnych szkołach podstawowych ten szczególny dzień świętowano w piątek – 13 października. Były kwiaty i występy od wychowanków. Gratulacje i podziękowania dla nauczycieli i pracowników oświaty przekazały w zastępstwie Wójta Gminy Drużbice: Sekretarz Gminy Pani Anetta Mądry oraz Skarbnik Pani Grażyna Niemczyk. Każdego roku nagrody i wyróżnienia trafiają do nauczycieli oraz pracowników obsługi, którzy wykazują się zaangażowaniem i poświęceniem w wykonywaniu codziennych obowiązków na rzecz wychowania młodego pokolenia.

Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Szkoły!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę wyrazić swoje uznanie
dla Państwa pracy oraz słowa wdzięczności za trud dydaktyczny i wychowawczy.
W tym dniu życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i wytrwałości w pracy.
Niech praca z młodym pokoleniem będzie źródłem satysfakcji i spełnienia.
Dziękuję za wrażliwość na potrzeby uczniów, za poświęcenie i zaangażowanie
w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wskazywanie im właściwej drogi.
Życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

Wójt Gminy Drużbice

Bożena Zielińska

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego

Potrzebujemy Waszych głosów! W ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego walczymy o realizację zadania "Na św. Marcina najlepsza gęsina". Jesteśmy w SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM, A KOD NASZEGO ZDANIA TO PD351.

Zagłosować możecie internetowo na bo.lodzkie.pl/glosuj-online przyznając nam 3 punkty!

Przypominamy również że każdy może głosować TYLKO RAZ. Nie ma ograniczenia wiekowego.

Zatem do dzieła - GŁOSUJEMY!

logo akcji 60+ bezpieczni w ruchu drogowym

W tym roku, po raz drugi, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Policja – partner akcji, przystąpili do realizacji akcji informacyjno – edukacyjnej pod hasłem „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”.

Pełna treść informacji
Wzorcowe postawy i zachowania na drodze seniora-pieszego
Wzorcowe postawy i zachowania na drodze seniora-rowerzysty
Wzorcowe postawy i zachowania na drodze seniora-kierowcy
gallery1

Są zawsze tam, gdzie ich potrzeba... Ratują to, co inni spisali już na straty ... Często jako pierwsi zjawiają się na miejscu wypadków drogowych ... Walczą z żywiołami i usuwają ich skutki ... To oni ochotniczo lecz z trudem i wysiłkiem pokonują przeszkody i opory... Strażacy, to o nich mowa, świętowali jubileusz 100-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach. To już druga jednostka, która w tym roku świętuje ten piękny jubileusz.

gallery1

Co roku, działające na naszym terenie organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i kluby sportowe mogą dzięki wsparciu z budżetu Gminy Drużbice organizować cieszące się zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na konkurs ofert ogłoszony przez Wójta Gminy Drużbice dotyczący wsparcia zadań z zakresu rozwijania i organizowania przedsięwzięć kulturalnych, upowszechniania kultury fizycznej oraz popularyzowania rodzimej kultury ludowej wśród mieszkańców gminy, dotację otrzymało 5 organizacji. W 2017 roku w budżecie gminy przeznaczono na ten kwotę 50.400,00 zł.

gallery1

Trwają prace związane z termomodernizacją hydroforni w Suchcicach. Zakres prac obejmuje:docieplenie stropu i wykonanie nowego pokrycia dachowego, docieplenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie ogrzewania elektrycznego. W wyniku ww. prac nastąpi zmniejszenie zużycia energii, a budynek hydroforni odzyska pełną sprawność techniczną oraz estetykę.

gallery1

Zakończyły się prace budowlane związane z realizacją II etapu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zwierzyniec”. Zakres prac obejmował wykonanie w istniejącym śladzie drogi nowej nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej wraz z  poboczami na długości ok.680 mb. Inwestycja jest kontynuacją przebudowy drogi w Zwierzyńcu rozpoczętej w 2016 Łącznie, w trzech etapach wykonaliśmy 5550 metrów (5,550 km) drogi asfaltowej od DK 485 do Chynowa. Mamy nadzieję, że będzie służyć mieszkańcom przez długie lata.