OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRUŻBICE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie skierował do tut. Urzędu Gminy pismo Znak: PINB.4138/011ORG/376/2016/AP z dnia 19.12.2016r., w którym przypomina właścicielom/zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego poprzez sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych oraz stanu sprawności instalacji grzewczych w tym instalacji gazowej, pieców co i cw. Ponadto informuje, że po intensywnych opadach śniegu właściciel lub zarządca powinien przeprowadzić dodatkowy przegląd obiektu budowlanego w zakresie jego bezpiecznego użytkowania.