logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział regionalny KRUS w Łodzi informuje, że w okresie wakacji organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Proponowany wyjazd, to turnus trwający 21 dni do jednego z trzech Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS: w Szklarskiej Porębie, w Świnoujściu lub w Jedlcu.

Pełna treść informacji
wybory sołtysa

Mieszkańcy Sołectwa Stoki

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Drużbice z dnia 11 kwietnia 2017 roku zawiadamiam, że w dniu 9 maja 2017 roku o godz. 16.30 (I termin), o godz. 17.00 (II termin) u Państwa Kokocińskich w miejscowości Stoki 30 odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Stoki.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Stoki
ogłoszenie

Na podstawie art. 97a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Drużbice informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działek nr ewid. 447 i 428 położonych w obrębie geodezyjnym Zwierzyniec gm. Drużbice, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta.

Logo PIORIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Bełchatowie informuje o zagrożeniu uprawy jabłoni parchem.

Pełna treść komunikatu
Logo PIORIN

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina, że uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Pełna treść komunikatu