Kurenda - zwrot podatju akcyzowego

Wójt Gminy Drużbice przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. w biurze podawczym (parter).

Klęska suszy

Szanowni Rolnicy Gminy Drużbice!

Wójt Gminy Drużbice informuje, że zgłosiliśmy Gminę Drużbice do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jako obszar dotknięty klęską suszy.

W związku z powyższym w  terminie do 13 lipca 2018 roku przyjmowane są wnioski dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Wnioski należy pobrać w Urzędzie Gminy w Drużbicach pok. nr 7 lub ze strony internetowej www.druzbice.pl.

Akademia aktywności zawodowej

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych zapraszamy osoby młode z terenu województwa łódzkiego w wieku 21-29 lat, nieaktywne zawodowo (osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo) - Młodzież NEET, do udziału w projekcie "Akademia aktywności zawodowej". Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Bezpłatne szkolenie - Przedsiębiorcą być!

Osoby prowadzące działalność, które szukają możliwości rozwoju swojego biznesu, chcą się doszkalać i nawiązywać nowe relacje biznesowe zapraszamy na bezpłatne szkolenie “Przedsiębiorcą być!”, które odbędzie się 17 lipca 2018 , o godz. 11 w Urzędzie Miasta przy ul.Kościuszki 1 (Sala Herbowa, I piętro).

Po więcej informacji na temat szkolenia zapraszam na stronę: invest.belchatow.pl/przedsiebiora-byc/

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Logo PIORIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Bełchatowie informuje o zagrożeniu uprawy ogórka.

Pełna treść komunikatu – bakteryjna kanciasta plamistość ogórka
Pełna treść komunikatu – mączniak rzekomy dyniowatych
Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Drużbice. Jest ono przyznawane jako jednorazowe świadczenie pieniężne. O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych, których średnia ocen na świadectwie wynosi co najmniej 5,30 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią ocen powyżej 5,00. Stypendium przeznaczone jest również dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Termin składania wniosków mija 31 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/343/2018
WNIOSEK o przyznanie Stypendium Edukacyjnego Gminy Drużbice
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rasy.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Pełna treść ogłoszenia
Zarządzenie Nr 0050.98.2018 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej