logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Stop niskiej emisji” realizowany w Publicznym Gimnazjum w Drużbicach z/s w Rasach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 7.182,00 zł brutto

Dofinansowanie:dotacja w wysokości do 85% wartości ogólnej, tj. 5.836,00 zł

Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek i warsztatów terenowych oraz konkursów.

www.zainwestujwekologie.pl

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Co z tym smogiem?” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 20.721,00 zł brutto

Dofinansowanie:dotacja w wysokości do 85% wartości ogólnej, tj. 17.516,00 zł

Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek i warsztatów terenowych oraz konkursów.

www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Drużbice”

zrealizowane zostało przy udziale środków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego

Wartość ogólna zadania: 5.983,80 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 80% wartości ogólnej, tj. 4.787,04 zł

W ramach zadania: usunięto i unieszkodliwiono 20,002 Mg wyrobów azbestowych.

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku hydroforni w Suchcicach, gmina Drużbice” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 142.806,12 zł brutto

Dofinansowanie:pożyczka do 95% kosztów całkowitych tj. 119.431,00 zł

Zakres projektu: roboty przygotowawcze i demontażowe, docieplenie dachu i ścian, stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie i orynnowanie, opaska wokół budynku, instalacja odgromowa i oświetleniowa, modernizacja sposobu ogrzewania.

www.zainwestujwekologie.pl

Gmina Drużbice pozyskała fundusze z WFOŚiGW w łączonej kwocie 23 352,00 zł. na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w ZSP w Drużbicach oraz Szkole Podstawowej w Rasach.

Zadanie pn. „Co z tym smogiem?” realizowane będzie w ZSP w Drużbicach, natomiast „Stop niskiej emisji” w Szkole Podstawowej w Rasach. W ramach powyższych zadań planowany jest zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, warsztatów tematycznych oraz konkursów.

Dzięki otrzymanej dotacji nasze dzieci i młodzież będą mogły kształtować swoje umiejętności i w ciekawy sposób zdobywać wiedzę z zakresu ekologii.