Zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Drużbice”

zrealizowane zostało przy udziale środków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego

Wartość ogólna zadania: 5.983,80 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 80% wartości ogólnej, tj. 4.787,04 zł

W ramach zadania: usunięto i unieszkodliwiono 20,002 Mg wyrobów azbestowych.

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku hydroforni w Suchcicach, gmina Drużbice” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 142.806,12 zł brutto

Dofinansowanie:pożyczka do 95% kosztów całkowitych tj. 119.431,00 zł

Zakres projektu: roboty przygotowawcze i demontażowe, docieplenie dachu i ścian, stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie i orynnowanie, opaska wokół budynku, instalacja odgromowa i oświetleniowa, modernizacja sposobu ogrzewania.

www.zainwestujwekologie.pl

Gmina Drużbice pozyskała fundusze z WFOŚiGW w łączonej kwocie 23 352,00 zł. na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w ZSP w Drużbicach oraz Szkole Podstawowej w Rasach.

Zadanie pn. „Co z tym smogiem?” realizowane będzie w ZSP w Drużbicach, natomiast „Stop niskiej emisji” w Szkole Podstawowej w Rasach. W ramach powyższych zadań planowany jest zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, warsztatów tematycznych oraz konkursów.

Dzięki otrzymanej dotacji nasze dzieci i młodzież będą mogły kształtować swoje umiejętności i w ciekawy sposób zdobywać wiedzę z zakresu ekologii.

logo z Wami zmieniamy łodzkie

Zadanie pn.: „Nasza Integracja - Utworzenie placu zabaw w miejscowości Teresin” współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Wartość ogólna zadania: 7 600,00 zł

Źródła finansowania:

  • dotacja z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – 5 000,00 zł
  • pozostałe źródła finansowania:
    • budżet Gminy Drużbice – 1 200,00 zł
    • sponsorzy – 1 400,00 zł

Zakres projektu: utworzenie placu zabaw w miejscowości Teresin.

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Poznajmy łódzkie – program edukacji ekologicznej w SP Wadlew” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 17.705,00 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 85% wartości ogólnej, tj. 14.998,00 zł

Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek i konkursów.

www.zainwestujwekologie.pl