gallery1

Projekt „Działajmy razem” był realizowany przez Stowarzyszenie „Nasza Wieś” oraz grupę nieformalną „Aktywne Kobiety” od lipca do października tego roku i sfinansowano został ze środków „Grant na lepszy start” 2017 współfinansowanego ze środków Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środków Gminy Drużbice”.

gallery1

Kolejnym laureatem konkursu w ramach „Programu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych Mieszkańców Gminy Drużbice” są Miłośnicy Teatru, którzy zorganizowali wyjazd do teatru na spektakl Gabrieli Zapolskiej „Ich Czworo”. Na sztukę pojechało aż 57 osób – większość powyżej 55. roku życia, dla których dostęp do wydarzeń kulturalnych jest znacznie ograniczony.

Gmina Drużbice pozyskała fundusze z WFOŚiGW w łączonej kwocie 23 352,00 zł. na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w ZSP w Drużbicach oraz Szkole Podstawowej w Rasach.

Zadanie pn. „Co z tym smogiem?” realizowane będzie w ZSP w Drużbicach, natomiast „Stop niskiej emisji” w Szkole Podstawowej w Rasach. W ramach powyższych zadań planowany jest zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, warsztatów tematycznych oraz konkursów.

Dzięki otrzymanej dotacji nasze dzieci i młodzież będą mogły kształtować swoje umiejętności i w ciekawy sposób zdobywać wiedzę z zakresu ekologii.

gallery1

Takiego najazdu we Wdowinie jeszcze nie było. Blisko 600 osób wzięło udział w otwarciu nowoczesnej chlewni. Inwestorzy – Katarzyna i Bogdan Łuczyńscy – 9 i 10 listopada prezentowali nowoczesny budynek, do którego już na początku przyszłego roku przyjadą pierwsze świnie.

gallery1

Ważnym wydarzeniem w życiu każdego „pierwszaka” jest dzień ślubowania, wówczas staje się on pełnoprawnym uczniem szkoły. Dzieci na tę chwilę czekają bardzo niecierpliwie. Tego dnia zdają swój pierwszy szkolny egzamin przed dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami.

gallery1

Tradycyjnie już Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska zaprosiła mieszkańców do wspólnego świętowania Dnia Niepodległości. Tegoroczne obchody kolejny raz połączone były z wydarzeniem pn. „Na świętego Marcina najlepsza gęsina” - a o tym, że najsmaczniejsza gęś drużbicka przekonali się wszyscy przybyli na uroczystość.

Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego Jeremie 2

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z realizacją projektu „Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego” Jeremie 2 rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie pożyczek na start i rozwój dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z terenu województwa łódzkiego. Oprocentowanie od 0% – uzależnione od okresu prowadzenia działalności i okresu spłaty pożyczki.