Logo Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, Niemczech oraz na Węgrzech.

Pełna treść informacji

Wójt Gminy Drużbice
podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku:

drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Drużbice – Kolonia, gm. Drużbice oznaczonej nr ewid. 339/1 o pow. 0,4923 ha.

Starosta Bełchatowski, stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246) zawiadamia, że w dniach od 1 lutego 2017 r. do 14 lutego 2017 r. w lokalu tut. Starostwa przy ulicy Pabianickiej 17/19 pokój nr 2 w godzinach od 9.00 do 14.00 będzie wyłożony do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów działek.

Pełna treść zawiadomienia
logo ARiMR

Przypominamy rolnikom z terenu Gminy Drużbice, że 31 grudnia 2016 roku upływa termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który następnie należy dostarczyć do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie. Jest to nowy obowiązek w odniesieniu do bydła i świń wynikający z ostatniej nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.). W załączeniu dostępny jest formularz do spisu.

logo PKW i KBW

Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczy zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Regulamin konkursu oraz dokumenty zgłoszeniowe umieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl