Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia

Kategoria
Rada Gminy
Termin
2017-03-16 09:00 - 13:00
Miejsce
Urząd Gminy w Drużbicach - Drużbice 77A

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 16 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice za rok 2016.
  3. Sprawa lokalu zastępczego – komisja wyjazdowa.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Bogusława Kokocińska

 
 

Terminy

  • 2017-03-16 09:00 - 13:00

Wspierane przez iCagenda