Nowa Wieś, Rasy, Teresin

komunalne - 1/mies. pt. 1, suche - pt. 1, szkło - czw 2 (2)

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 7 7
Luty 3 3 9
Marzec 3 3
Kwiecień 7 7
Maj 6 6 11
Czerwiec 2 2
Lipiec 7 7
Sierpień 4 4 10
Wrzesień 1 1
Październik 6 6
Listopad 4 4 9
Grudzień 1 1

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6.00 do 20.00

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych na rok 2017:

  • 24 – 26 kwietnia
  • 16 – 18 października