b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230908_alkohol_alkohol.jpg

Zagrożenia i szkody związane z piciem alkoholu były systematycznie oceniane przez lata i są dobrze
udokumentowane. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała oświadczenie w The Lancet Public
Health: jeśli chodzi o spożycie alkoholu, nie ma bezpiecznej ilości, która nie wpływa na zdrowie.
To alkohol szkodzi, a nie napój
Alkohol jest substancją toksyczną, psychoaktywną i uzależniającą, a kilkadziesiąt lat temu został
sklasyfikowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako czynnik rakotwórczy grupy 1 –
jest to grupa najwyższego ryzyka, która obejmuje również azbest, promieniowanie i tytoń.
Alkohol powoduje co najmniej siedem rodzajów raka, w tym najpowszechniejsze typy raka, takie jak rak
jelita grubego i rak piersi u kobiet.
Etanol (alkohol) powoduje raka poprzez mechanizmy biologiczne, ponieważ związek rozkłada się w
organizmie, co oznacza, że każdy napój zawierający alkohol, niezależnie od jego ceny i jakości, stwarza
ryzyko zachorowania na raka.
Ryzyko zachorowania na raka znacznie wzrasta wraz ze wzrostem spożycia alkoholu. Jednak najnowsze
dostępne dane wskazują, że połowa wszystkich nowotworów związanych z alkoholem w Regionie
Europejskim WHO jest spowodowana „lekkim” i „umiarkowanym” spożyciem alkoholu – mniej niż 1,5
litra wina lub mniej niż 3,5 litra piwa lub mniej niż 450 mililitrów alkoholi tygodniowo. Ten wzorzec
picia jest odpowiedzialny za większość przypadków raka piersi przypisywanych alkoholowi u kobiet,
przy czym największe obciążenie obserwuje się w krajach Unii Europejskiej (UE). W UE rak jest główną
przyczyną zgonów – przy stale rosnącej częstości występowania – a większość wszystkich zgonów
związanych z alkoholem jest spowodowana różnymi typami nowotworów.
Ryzyko zaczyna się od pierwszej kropli
Aby określić „bezpieczny” poziom spożycia alkoholu, potrzebne byłyby ważne dowody naukowe
wykazujące, że przy pewnym poziomie i poniżej niego nie ma ryzyka choroby ani urazu związanego ze
spożywaniem alkoholu. Nowe oświadczenie WHO wyjaśnia: obecnie dostępne dowody nie mogą
wskazywać na istnienie progu, przy którym rakotwórcze działanie alkoholu „włącza się” i zaczyna
manifestować w organizmie człowieka.
Co więcej, nie ma badań, które wykazałyby, że potencjalny korzystny wpływ lekkiego i umiarkowanego
picia na choroby układu krążenia i cukrzycę typu 2 przewyższa ryzyko raka związane z tymi samymi
poziomami spożycia alkoholu dla indywidualnych konsumentów.
„Nie możemy mówić o tzw. bezpiecznym poziomie spożycia alkoholu. Nie ma znaczenia, ile pijesz –
ryzyko dla zdrowia pijącego zaczyna się od pierwszej kropli każdego napoju alkoholowego. Jedyne, co
możemy powiedzieć na pewno, to to, że im więcej pijesz, tym bardziej jest to szkodliwe – lub innymi
słowy, im mniej pijesz, tym bezpieczniej” – wyjaśnia dr Carina Ferreira-Borges, pełniąca obowiązki
kierownika jednostki ds. Zarządzanie chorobami niezakaźnymi i doradca regionalny ds. alkoholu i
narkotyków w Biurze Regionalnym WHO na Europę.
Mimo to kwestia dobroczynnego działania alkoholu jest od lat tematem spornym w badaniach.
„Potencjalne ochronne skutki spożycia alkoholu, sugerowane przez niektóre badania, są ściśle powiązane
z wybranymi grupami porównawczymi i zastosowanymi metodami statystycznymi i mogą nie
uwzględniać innych istotnych czynników”, wyjaśnia dr Jürgen Rehm, członek Regionalnego Dyrektora
WHO ds. Rady ds. Chorób Niezakaźnych i starszy naukowiec w Instytucie Badań Polityki Zdrowia
Psychicznego oraz w Instytucie Badań Zdrowia Psychicznego Rodziny Campbell w Centrum Uzależnień
i Zdrowia Psychicznego w Toronto, Kanada.
Brakuje nam szerszego obrazu

Na całym świecie region europejski WHO ma najwyższy poziom spożycia alkoholu i najwyższy odsetek
osób pijących w populacji. Tutaj ponad 200 milionów ludzi w Regionie jest zagrożonych zachorowaniem
na raka związanego z alkoholem.
Populacje znajdujące się w niekorzystnej sytuacji i podatne na zagrożenia mają wyższy wskaźnik zgonów
i hospitalizacji związanych z alkoholem, ponieważ szkody wynikające z określonej ilości i schematu picia
są wyższe dla biedniejszych pijących i ich rodzin niż dla bogatszych pijących w jakimkolwiek
społeczeństwie.
„Tak więc, kiedy mówimy o możliwych tak zwanych bezpieczniejszych poziomach spożycia alkoholu lub
o jego efektach ochronnych, ignorujemy szerszy obraz szkodliwości alkoholu w naszym regionie i na
świecie. Chociaż dobrze wiadomo, że alkohol może powodować raka, fakt ten nadal nie jest powszechnie
znany opinii publicznej w większości krajów. Potrzebujemy informacji zdrowotnych związanych z
rakiem na etykietach napojów alkoholowych, na wzór wyrobów tytoniowych; potrzebujemy
upoważnionych i przeszkolonych pracowników służby zdrowia, którzy czuliby się komfortowo
informując swoich pacjentów o ryzyku związanym z alkoholem i rakiem; i potrzebujemy ogólnej
szerokiej świadomości tego tematu w krajach i społecznościach”, dodaje dr Ferreira-Borges.

Źródło: https://www.who.int/europe/news/item/04-01-2023-no-level-of-alcohol-consumption-is-safe-for-
our-health

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220321_zdrowie_zdrowie.jpg

Zapraszamy na szkolenie pt: „ZDROWY STYL ŻYCIA – ZDROWY STYL BYCIA”

Wykładowcą niniejszego szkolenia będzie Pani Angelika Telążka Woźniak z firmy "Dobry dietetyk"

Termin wykładu 23.03.2021 godz.12.00-14.00.

Czas trwania wykładu – 2 godziny zegarowe. Wykład będzie przeprowadzony  w oparciu o przygotowaną prezentację, która po wykładzie będzie udostępniona.

Ponadto wykładowca przygotuje  dla uczestników 1-2 strony istotnych informacji związanych ze zdrowym stylem życia, ogólnymi wskazaniami dietetycznymi, przykładowym tygodniowym jadłospisem  itp., które uczestnicy otrzymają w formie drukowanej podczas szkolenia.

SZKOLENIE ZORGANIZOWANE JEST BEZPŁATNIE!!!

Szkolenie objęte patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210726_zdrowie_zdrowie.jpg

Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

Jeden numer dla całej Polski

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom.

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

Pomoc medyczna w nocy, w weekendy i święta? Otrzymasz ją w TPK

Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ.

Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.

Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Zadzwoń, jeśli potrzebujesz nagłej pomocy medycznej, konsultacji, e-recepty lub e-skierowania

TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem.

Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)

 kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 - 18.00, od poniedziałku do piątku)

 a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

 

Dzięki teleplatformie kontakt z lekarzem, pielęgniarką, bądź położną w stanach nagłego zachorowania poza godzinami pracy POZ będzie znacznie łatwiejszy. Bez wychodzenia z domu połączymy się bezpłatnie z personelem medycznym i otrzymamy niezbędną pomoc, szczegółowo skonsultujemy nasze dolegliwości, otrzymamy e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie – zaznacza Filip Nowak, p.o. prezesa NFZ.

 

Jak wygląda rozmowa?

Po połączeniu, pacjent wysłucha krótki komunikat, informujący o dodzwonieniu się na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent będzie mógł wybrać język, w którym będzie udzielana konsultacja.

W pierwszej kolejności z pacjentem połączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadzi wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną konsultację, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić porad do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.

Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Gdy będzie potrzebna pilnej interwencji medycznej, lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego. Może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem.

Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących

Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat.

Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Internetowe Konto Pacjenta

Chcesz sprawdzić historię swoich e-recept i e-skierowań? Nie pamiętasz, jaką dawkę leku lekarz przepisał twojemu dziecku? Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i zyskaj dostęp do tych i wielu innych danych medycznych. IKP będzie ci potrzebne także do realizacji e-recept.

Światowy Dzień Chorego

11 lutego 2019 r. po raz XXVII obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Hasłem tegorocznego wydarzenia są słowa z Ewangelii św. Mateusza „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8). Dzień ten, w liście do ówczesnego przewodniczącego Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia – kardynała Fiorenzo Angeliniego, ustanowił św. Jan Paweł II. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich oraz w 11. rocznicę zamachu na życie papieża.