ikona doc INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

(na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest /Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31/)

Wycinka drzew i krzewów

Wójt Gminy Drużbice informuje o zmianach jakie weszły w życie z dniem 17 czerwca 2017 roku, w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów zgodnie z ustawą z 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale zmienia się również generalnie wysokość, na której mierzony ma być obwód pnia, co ostatecznie zadecyduje o obowiązku uzyskania zezwolenia. Od 17 czerwca - ustawa nakazuje pomiar drzewa na wysokości 5 cm.