logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn. : „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 760.927,45 zł brutto

Dofinansowanie: pożyczka w kwocie 287.203,00 zł, dotacja w wysokości 40% kwoty możliwego dofinansowania tj. 191.468,00 zł

Zakres projektu: roboty przygotowawcze, ocieplenie ścian powyżej i poniżej poziomu terenu, stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie stropodachu, dach i orynnowanie, oświetlenie, roboty dodatkowe oraz uzupełniające.

www.zainwestujwekologie.pl