logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Stop niskiej emisji” realizowany w Publicznym Gimnazjum w Drużbicach z/s w Rasach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 7.182,00 zł brutto

Dofinansowanie:dotacja w wysokości do 85% wartości ogólnej, tj. 5.836,00 zł

Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek i warsztatów terenowych oraz konkursów.

www.zainwestujwekologie.pl