logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Co z tym smogiem?” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 20.721,00 zł brutto

Dofinansowanie:dotacja w wysokości do 85% wartości ogólnej, tj. 17.516,00 zł

Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek i warsztatów terenowych oraz konkursów.

www.zainwestujwekologie.pl