Zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Drużbice”

zrealizowane zostało przy udziale środków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego

Wartość ogólna zadania: 5.983,80 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 80% wartości ogólnej, tj. 4.787,04 zł

W ramach zadania: usunięto i unieszkodliwiono 20,002 Mg wyrobów azbestowych.