logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Poznajmy łódzkie – program edukacji ekologicznej w SP Wadlew” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 17.705,00 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 85% wartości ogólnej, tj. 14.998,00 zł

Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek i konkursów.

www.zainwestujwekologie.pl