logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Poznaję i chronię – edukacja ekologiczna w ZSP w Drużbicach” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 21.415,00 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 85% wartości ogólnej, tj. 18.115,00 zł

Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek i warsztatów terenowych oraz konkursów.

www.zainwestujwekologie.pl