logo_rozwoj_obszarow_wiejskich.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice” mająca na celu budowę boiska wraz z siłownią zewnętrzną oraz 2 siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Drużbice w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury sportowo-rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020