logo Moja Mała Ojczyzna
logo Fundacja BGK

Projekt p.n. „Bawmy się wspólnie na sportowo” – realizowany przy Szkole Podstawowej w Rasach w ramach konkursu „Moja Mała Ojczyzna” dofinansowany ze środków Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego

Kwota dofinansowania : 9 600 zł

Data rozpoczęcia projektu: 19.03.2018 r.

Data zakończenia projektu: 31.08.2018 r.

Zakres projektu: zakup i montaż zestawu sportowo – rekreacyjnego przy SP w Rasach.