W skład sołectwa wchodzą wsie:

  • Brzezie
  • Czarny Las

 

Sołtys:

tablica sołtys
  • Pościk Kazimierz

Rada Sołecka:

  • Gajda Andrzej
  • Pościk Sylwester
  • Gajda Jakub