W skład sołectwa wchodzą wsie:

  • Głupice
  • Głupice-Parcela
  • Wola Głupicka
Liczba mieszkańców: 286


Sołtys:

tablica sołtys
  • Młynarczyk Anna

Rada Sołecka:

  • Kołodziej Monika
  • Sikora Łukasz
  • Jarząbek Bogdan
  • Sygidus Jadwiga
  • Olejnik Alicja