W skład sołectwa wchodzą wsie:

  • Drużbice-Kolonia
Liczba mieszkańców: 440


Sołtys:

tablica sołtys
  • Czeszek Stanisława

Rada Sołecka:

  • Gruś Barbara
  • Sadurski Stanisław
  • Mikułowski Marcin
  • Kasprzak Halina