W skład sołectwa wchodzą wsie:

  • Bukowie Dolne

Liczba mieszkańców: 182


Sołtys:

tablica sołtys
  • Misiewicz Anna

Rada Sołecka:

  • Kudaj Włodzimierz
  • Wysocka Elżbieta
  • Wojtasik Ewa