Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia

Kategoria
Rada Gminy
Termin
2018-03-14 09:30 - 13:30
Miejsce
Urząd Gminy w Drużbicach - Drużbice 77A

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 14 marca 2018 roku ( środa ) o godz. 9:30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawa gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Drużbicach.
 3. Zasoby Komunalne w Gminie Drużbice.
 4. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy:
  • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Drużbice,
  • w sprawie sposobu sprawienia pochówku przez Gminę Drużbice.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Bogusława Kokocińska

 
 

Terminy

 • 2018-03-14 09:30 - 13:30

Wspierane przez iCagenda